Nowości wydawnicze

Książki o tematyce historycznej wydane ostatnio w Polsce.

Nowości wydawnicze

Sowiecki aparat represji wobec litewskiego i polskiego podziemia 1944–1945 (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016