Artykuł

26 kwiecień 2017

Nagrody Historyczne POLITYKI 2017 - ogłoszono nominacje

Kategoria: XXw, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności

Nagrody Historyczne POLITYKI 2017 - ogłoszono nominacje

 

 

Nagrody Historyczne POLITYKI przyznawane są  (od 1959 r.) książkom o tematyce historycznej, dotyczącej najnowszej historii Polski, w trzech kategoriach:

 • prace naukowych i popularno-naukowych oraz prace debiutanckie;
 • w kategorii wydawnictw źródłowych;
 • w kategorii pamiętniki, relacje, wspomnienia;

 

W tegorocznej edycji konkursu Jury obradujące w składzie: prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski,  prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba nominowało do Nagrody następujące publikacje:

 

 

W dziale prac naukowych i popolarnonaukowych

 • Ewelina Szpak, Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r., Instytut Historyczny Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2016
 • Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik, „Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie, IH PAN/Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Warszawa-Kielce 2016
 • Patrycja Bukalska, Krwawa Luna, Wielka Litera, Warszawa 2016

 

Debiuty w dziale prac naukowych i popularnonaukowych

 • Sebastian Pawlina, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2016
 • Aneta Prymaka-Oniszk, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016
 • Jana Fuchs, Miejsce po Wielkiej Synagodze, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2016

 

W dziale pamiętników i wspomnień

 

 • Antoni Kroh, Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2016
 • Jędrzej Moraczewski, Dziennik wydarzeń 1939–1944, opr. i wstęp Piotr Cichoracki i Joanna Dufrat, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2016
 • Stanisław Leszczyński, Uwikłanie. Wspomnienia z Podola 1939–1945, opr. Tomasz Bereza, IPN Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016
 • Edward Herzbaum, Między światami. Dziennik andersowca 1939–1945, opr. Anna Richter, Ośrodek KARTA, Warszawa 2016

 

W dziale wydawnictw źródłowych

 

 • Elżbieta Orman (wstęp, opracowanie i komentarz), Najmniej jestem tam gdzie jestem. Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942), Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego i IH PAN, Kraków 2016
 • Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek, Wstęp i opracowanie Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Lucyna Sadzikowska, IPN Oddział w Katowicach, Katowice 2016

 

Recenzje nominowanych publikacji dostępne są w aktualnym numerze „Polityki” oraz na stronie internetowej tygodnika: polityka.pl

 

 

Źródło; polityka.pl

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016