Artykuł

19 grudzień 2016

Prof. Romuald Turkowski laureatem Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego

Kategoria: Historiografia polska, Konkursy i nagrody historyczne, Aktualności

W piątek 9 grudnia 2016 roku ogłoszono laureata Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. W szesnastej edycji konkursu organizowanego przez krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Wydział Historyczny UJ nagrodę ufundowaną przez Wydawnictwo Literackie otrzymał prof. Romuald Turkowski, za pracę: Agraryści Czechosłowaccy w latach 1935-1938-1989. Część 1. Od narodzin w czasach Cesarstwa Austrio-Węgierskiego do rozkwitu w okresie I Republiki; Agraryści czechosłowaccy w latach 1899-1935. Część 2. Od schyłku działalności w I Republice do emigracyjnej egzystencji na Zachodzie. (Wydawnictwo ASPRA, Warszawa 2012-2013)

 

 

Kapituła dokonała wyboru zwycięzcy spośród siedmiu nominowanych  prac:

 

  • Bankowicz Marek, Demokracja według T. G. Masaryka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
  • Baziur Grzegorz, Między internacjonalizmem a wielkomadziaryzmem. Geopolityka światowej rewolucji a obszar węgiersko-słowacki w latach 1918-1920 w świetle źródeł polskiej proweniencji i polskiej historiografii, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014.
  • Filipowicz Marian, „Panowie, bądźmy Czechami, ale nikt nie musi o tym wiedzieć …”. Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
  • Michniak Paweł Jacek, Kwestia słowacka w Czechosłowacji w latach 1945-1948, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013.
  • Stępnik Krzysztof, Macedonia w prasie polskiej (1903-1914), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
  • Turkowski Romuald, Agraryści Czechosłowaccy w latach 1935-1938-1989. Część 1. Od narodzin w czasach Cesarstwa Austrio-Węgierskiego do rozkwitu w okresie I Republiki; Agraryści czechosłowaccy w latach 1899-1935. Część 2. Od schyłku działalności w I Republice do emigracyjnej egzystencji na Zachodzie, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2012-2013.
  • Walkiewicz Wiesław, Bałkany słowiańskie. Aspiracje – Uwikłania – Sprzeczności, Wydawnictwo Libra, Warszawa – Białystok 2015.

 

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego przyznawana jest od 2001 roku przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Wydział Historyczny UJ. Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, które ukazały się w ciągu ostatnich trzech lat.

Fundatorem Nagrody Głównej jest Wydawnictwo Literackie.

 

 

Źródło: Wydawnictwo Literackie

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016