Artykuł

27 listopad 2016

Ukazał się kolejny zeszyt „Dziejów Najnowszych” (nr 3/2016)

Kategoria: Nowości wydawnicze, XXw, Informacja wydawnicza, Aktualności, Czasopisma naukowe

Ukazał się kolejny tegoroczny zeszyt „Dziejów Najnowszych” (3/2016). Założone w 1969 roku przez Tadeusza Jędruszczaka, Czesława Madajczyka i Witolda Stankiewicza czasopismo poświęcone jest historii XX wieku. „Dzieje Najnowsze” wydawane są przez Instytut Historii PAN oraz Wydawnictwo DiG.

 

 

Spis treści numeru 3/2016:

 

Studia i artykuły:

Paweł Zajas,  Afryka Południowa i Południowo–Zachodnia w niemieckiej propagandzie kulturowej (1914–1918)

Ryszard Żelichowski, Kolczasty drut śmierci jako strażnik granicy. Nieznany epizod Wielkiej Wojny 1914–1918 na pograniczu holendersko–belgijskim 

Małgorzata Gmurczyk–Wrońska, Czy rok 1916 był istotny dla spraw polskich w polityce Francji? 

Václav Horčička, Federalizacja czy rozpad? Stosunki Stanów Zjednoczonych i Austro–Węgier w ostatnim roku pierwszej wojny światowej 

Remigiusz Kasprzycki, Dezercje i unikanie służby w Wojsku Polskim w latach 1918–1939 

Grzegorz Kulka, Sprawy honorowe gen. Włodzimierza Ostoi–Zagórskiego w latach 1923–1928 

Andrzej Chojnowski, Komisja Kultury KC PZPR — „dziecko” gomułkowskiej stabilizacji

 

Materiały:

Refleksje historiograficzne Profesora Romana Wapińskiego odnośnie do „Biografistyki w Polsce” — Witold Wojdyło, Arkadiusz Fordoński 

 

Autoreferaty:

Monika Napora, Między rzeczywistością w utopią. „Dziennik Radomski” 1940–1945 

Marcin Majewski, Kontrwywiad PRL wobec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Andrija Melnyka w latach 1944–1989 

Aneta Nisiobęcka, Reemigracja Polaków z Francji oraz ich adaptacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1950 

 

Recenzje:

Małgorzata Wiśniewska, Kobiety w systemie obronnym II Rzeczypospolitej – Joanna Dufrat 

Annie Guénard–Meget, Une diplomatie culturelle dans les tensions internationals. La France en Europe centrale et orientale (1936–1940/1944–1951) – Paweł Duber 

Tomasz Bereza, Wokół Piskorowic. Przyczynek do dziejów konfliktu polsko–ukraińskiego na Zasaniu w latach 1939–1945 – Jarosław Syrnyk 

Nikita Pietrow, Poczet katów katyńskich – Krzysztof Łagojda 

 

Życie naukowe:

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „«Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary naszych żyć». Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym”, Bełchatów, 20 V 2016 r. – Milena Bykowska 

 

Listy do Redakcji

List w sprawie książki dr. Sławomira Kalbarczyka Kazimierz Bartel (1882–1941). Uczony w świecie polityki, Warszawa 2015 –– Paweł Duber 

Odpowiedź na recenzję Przemysława Benkena dotyczącą monografii Walka o religię. Katechizacja szkolna i pozaszkolna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1961 – Zbigniew Stanuch 

 

 

Źródło; Wydawnictwo DiG

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016