Artykuł

20 listopad 2016

Konferencja naukowa „Aleksander Gieysztor i warszawskie środowisko naukowe”, Warszawa 29-30 listopada 2016

Kategoria: Konferencje, Aktualności, Średniowiecze, Metodologia , XXw

W dniach 29-30 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja historyczno-archiwistyczna: „Aleksander Gieysztor i warszawskie środowisko naukowe”. Konferencja organizowana jest przez Instytut Historyczny UW oraz Archiwum PAN w Warszawie w związku z przypadającą w 2016 roku setną rocznicą urodzin wybitnego warszawskiego mediewisty.

 

 

 

 

 

 

Program konferencji:

 

29 listopada 2016 r.

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Sala Kolumnowa

 

Aleksander Gieysztor – uczony i jego dzieło

 

9.45-10.00 - Otwarcie obrad

10.00-10.20 - prof. dr hab. Maria Koczerska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Aleksander Gieysztor - mistrz i jego naukowe dziedzictwo

10.20-10.40 - prof. dr hab. Andrzej Rottermund (Zamek Królewski w Warszawie), Wkład Aleksandra  Gieysztora w badania nad Zamkiem Królewskim w Warszawie

10.40-11.00 - Zofia Kozłowska (Fundacja Naukowa im. Aleksandra Gieysztora), Fundacja im. Aleksandra Gieysztora

11.00-11.20 - prof. dr hab. Leszek Kuźnicki (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN), Aleksander Gieysztor – rozwaga i konsolidacja

11.20-11.40 - dr hab. Tadeusz Rutkowski (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Aleksander Gieysztor w warszawskim środowisku akademickim (1945 - 1975)

11.40-12.00 - prof. UW dr hab. Alicja Kulecka (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego), Aleksander Gieysztor jako dyrektor Instytutu Historycznego UW

 

12.00-12.30 - Przerwa

 

Spuścizna archiwalna Aleksandra Gieysztora

 

12.30-12.50 - Anita Chodkowska (PAN Archiwum w Warszawie), Spuścizna archiwalna Aleksandra Gieysztora w zasobie Archiwum Polskiej Akademii Nauk

12.50-13.10 - Katarzyna Słojkowska  (PAN Archiwum w Warszawie), „Przeżycie historyczne przeszłości” nad spuścizną Aleksandra Gieysztora: prezentacja wybranych materiałów

13.10-13.30 - dr Joanna Arvaniti (PAN Archiwum w Warszawie), Prezentacja wystawy Byłem i będę… O historyku, który tworzył historię, realizacja Joanna Arvaniti, Katarzyna Słojkowska

13.30-13.50 - Bartosz Borkowski (PAN Archiwum w Warszawie), Anna Gruszczyńska, Aleksander Gieysztor — życie i pasja, wprowadzenie do filmu

13.50-15.00 - Prezentacja filmu Aleksander Gieysztor — życie i pasja, realizacja Bartosz Borkowski, Anna Gruszczyńska

 

 

30 listopada 2016 r.

Pałac Staszica, Sala Lustrzana

 

Ślady pamięci, dziedzictwo warsztatu historyka

 

10.00-10.10 - Otwarcie obrad

 

10.10-10.30 - dr hab. Przemysław Mrozowski (Zamek Królewski w Warszawie), Aleksander Gieysztor jako badacz sztuki średniowiecznej

10.30-10.50 - prof. dr  hab. Adam Koseski (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora), Aleksander Gieysztor – historyk Mazowsza, patron Akademii Humanistycznej

10.50-11.10 - Anna Wajs (Archiwum Państwowe w Warszawie), Postać Aleksandra Gieysztora w materiałach archiwalnych Archiwum Państwowego w Warszawie - przyczynek do badań dotyczących osoby Profesora i jego działalności

11.10-11.30 - dr hab. Zbigniew Tucholski (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN), Prof. Józef Gieysztor –  twórca ekonomicznych podstaw eksploatacji handlowej kolei

11.30-11.50 - Adam Tyszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego), Badania Aleksandra Gieysztora na temat akademickiego ceremoniału

 

11.50-12.10 - Przerwa

 

12.10-12.30 - Konrad Szuba (Archiwum Państwowe w Warszawie), Średniowieczna Warszawa w badaniach Aleksandra Gieysztora

12.30-12.50 - Agata Łazowska (PAN Archiwum w Warszawie), Powstanie Warszawskie oczami Aleksandra Gieysztora

12.50-13.10 - Bartosz Borkowski (PAN Archiwum w Warszawie), Wizyty dyplomatyczne w Warszawie w latach 1989-1999

13.10-13.30 - Jarosław Matysiak (PAN Archiwum w Warszawie Oddział w Poznaniu), Korespondencja Aleksandra Gieysztora w zbiorach Poznańskiego Oddziału Archiwum Polskiej Akademii Nauk

 

13.30-14.00 - Podsumowanie obrad

14.30 - Koncert

 

 

Źródło: Instytut Historyczny UW

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016