Artykuł

18 listopad 2016

Konferencja naukowa: „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX wieku” - Gdańsk, 24-25 listopada 2016

Kategoria: Konferencje, XVI-XVIII wiek, Aktualności, Średniowiecze, XIX wiek

W dniach 24-25 listopada 2016 roku w Gdańsku (Dom Uphagena,Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,ul.Długa 12) odbędzie się konferencja naukowa „Dom jako miejsce pracy w Gdańsku epoki przedindustrialnej na tle regionu hanzeatyckiego i Polski”, organizowana przez Pracownię Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Instytutu Historii PAN oraz Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. 

 

Konferencja stanowi część projektu Narodowego Centrum Nauki „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX wieku” i służy prezentacji wyników przeprowadzonych prac. Do udziału zaproszono nie tylko uznanych badaczy zagadnień z zakresu dziejów budownictwa miejskiego, architektury, urbanistyki, socjotopografii, kultury materialnej i dziejów społeczeństwa epoki od późnego średniowiecza po połowę XIX w. ale również doktorantów zajmujących się tą tematyką. Referenci przedstawią dom jako miejsce pracy zawodowej zarówno rzemieślników i kupców, jak i pastorów, księży oraz innych barokowych erudytów. Przy okazji referenci przedyskutują potrzeby badawcze w studiach nad mieszkalnictwem w całym regionie dawnej kultury hanzeatyckiej, ziem Rzeczpospolitej, jak i państw sąsiednich.

 

 

„Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX wieku” - 24-25 listopada 2016 roku

 

Miejsce obrad: Dom Uphagena,Oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, ul.Długa 12, Gdańsk  

 

Organizatorzy: Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski Instytutu Historii PAN, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Źródło: Instytut Historii PAN

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016