Artykuł

22 grudzień 2014

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty

Kategoria: XXw, Albumy i fotografie, Źródła , Aktualności, Historia społeczna, Historia kulturowa

 

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchomił Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty (link) 

Serwis udostępnia materiały audiowizualne pozyskane w trakcie badań etnograficznych prowadzonych przez pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM od lat 50. XX wieku 

Celem projektu było stworzenie nowoczesnej platformy cyfrowej o charakterze popularnonaukowym i edukacyjnym udostępniającej archiwalną i bieżącą dokumentację z badań etnograficznych w oparciu o licencję Creative Commons (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska). Przedsięwzięcie realizuje również ideę wolnego dostępu, umożliwiającą wykorzystanie zgromadzonego materiału źródłowego przez zróżnicowane środowiska akademickie, edukacyjno-dydaktyczne, lokalne organizacje kulturotwórcze i animujące oraz regionalistyczne.

Archiwum powstało w ramach projektu dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Kolberg 2014 - Promesa. 

Profesor Józef  Burszta (1914 –1987), inicjator utworzonego w 1972 r. archiwum był etnologiem socjologiem i historykiem, związanym z uniwersytetami w Poznaniu i Łodzi. W latach 50. był także pracownikiem Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. W pracy badawczej zajmował się przede wszystkim kulturą wsi polskiej oraz stanem polskiej etnologii. 

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016