Artykuł

28 styczeń 2014

Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku - informacja wydawnicza

Kategoria: Nowości wydawnicze, Informacja wydawnicza, Aktualności, Historia społeczna, Historia polityczna, Historia i pamięć, Historia kulturowa, XXw

Czym jest Europa Środkowa? Dla kogo jest ważna? Czy wciąż istnieje? Takie m.in. pytania stawia przed sobą słoweńska pisarka, Simona Škrabec, zafascynowana geografią centrum Europy.

Książka pt. Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku jest trzecią pozycją w serii Biblioteka Europy Środka wydawanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury.

Autorka odkrywa zmieniające się znaczenia Europy Środkowej, zderza z koncepcją Unii Europejskiej, szuka wspólnego mianownika. Punktem odniesienia są Bałkany, a myślą przewodnią przekonanie, że Europa Środkowa to nie tylko mapa, ale przede wszystkim obraz budowany w wyobraźni.

Europa Środkowa znajduje się tam, gdzie „przeciwieństwa między światem germańskim a światem słowiańskim się przenikają”. Książka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czym Europa Środkowa jest i dlaczego tak trudno ją zdefiniować. Geografia wyobrażona Europy Środkowej, i równie wyobrażona spoistość zamieszkujących ją narodów, dopuszcza wiele koncepcji rozważających złożoność kulturową regionu. Wszystkie jednak, jak zauważa autorka, wychodzą z błędnego założenia wspólnej historii formującej tożsamość Europy Środkowej. Simona Škrabec w swoich badaniach odwołuje się do krytyki genealogicznej Michela Foucaulta i proponuje odmienne spojrzenie oraz nową metodologię, którą nazywa archeologiczną, i która zakłada odkrywanie kolejnych warstw pojęcia w porządku chronologicznym zstępującym, to jest od najnowszych do najdawniejszych. Takie podejście pozwala przełamać konwencję narracji historycznej i uwolnić się od skojarzeń narzucanych przez naznaczone ideologicznie paradygmaty. A w konsekwencji przedefiniować model Europy Środkowej.

Simona Škrabec – absolwentka filologii germańskiej i literatury porównawczej w Słowenii. Uzyskała doktorat z teorii literatury na Uniwersytecie Autonomicznym w Barcelonie (Universitat Autònoma de Barcelona). Jej działalności na polu przekładowym towarzyszą regularne publikacje rozpraw i artykułów naukowych o literaturze europejskiej w XX wieku. Jest laureatką  nagrody Josepa Carnera w dziedzinie teorii literatury przyznana jej za rozprawę „L’estirp de la solitud” (Potomkowie samotności, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2003; wyd. słoweń.: Literatura, Ljubljana 2005)

źródło: MCK

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016