Artykuł

17 czerwiec 2013

Międzynarodowa konferencja: Przeobrażenia miast Europy Środkowej w rozwoju historycznym (Košice, Miskolc, Opava i Kraków XIX - XX w.)

Kategoria: Konferencje, XXw, Historia regionalna, Spotkania, Projekty badawcze, Aktualności, XIX wiek


W czwartek, 20 czerwca w Krakowie, w Instytucie Historii UJ w Collegium Witkowskiego (ul. Gołębia 13) rozpocznie się międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca przeobrażeń wybranych miast Europy Środkowej (Košice, Miskolc, Opava i Kraków) w XIX i XX wieku

Podczas dwudniowych obrad poruszone zostaną kwestie dotyczące zmian społecznych, demogrficznych, architektonicznych i instytucjonalnych dostrzeganych w miastach Europy Środkowej w minionych dwóch stuleciach.

Konferencja odbywać się będzie w języku angielskim.  

 

 

Program

20 czerwca 2013

8:30 - 9:00 Presentation of participants
9:00- 9:15  Opening of the conference

9:50 – 10:30 Demographical and architectural transformation

 • 9:15-9:30 Bartosz Ogórek: From demographic ancien régime to modernity within fifty years? Rapid demographic transition of Cracow's population with comparison to other central European cities
 • 9:30-9:45 Marie Gawrecká: Ethnic and Demographic Changes of Opava in the Long 19th century
 • 9:45 - 10:00 Nikola Regináčova: The population development of Kosice in the 19th century
 • 10:00 – 10:15 Štefan Šutaj: Ethnic changes of Kosice after second world war
 • 10:15–10:30 Zsolt Marozsán: Cityscape changes in Miskolc and Kosice between the two world wars. The comparison of László Menner's and Lajos (Őry) Oelschläger’s career

10:30–10:45 Discussion
10:45–11:00 Break

11:00–14:00 Municipal government- Organizations and Institutions

 • 11:00-11:15Tibor Kőmíves: City Council operation in Košiceand Miskolc between 1830-1860
 • 11:15-11: 30 Maria Stinia: Jagiellonian University in Cracow as a factor in thedevelopment of the city in the second half of the nineteenth century and early twentieth century
 • 11:30–11:45 Peter Fedorčák: University education in Košice in 19th century

11:45–12:00 Discussion
12:00-13:00 Lunch

 • 13:00–13:15 Mária Ďurkovská: State Industrial School in Košice in the interwar period
 • 13:15–13:30 Dorottya Sziszkoszné- Halász: Jewish Organizations and Institutions in Miskolc in the Interwar Period
 • 13:30–13:45 Zlatica Saposova: Associations and their activities in Kosice in the interwar period

13:45 – 14:00 Discussion
14:00 - 14:15 Break

14:15-14:45 Representation of the city

 • 14:15 -14:30 Eva Judit Bodovics: Presentation of the town of Miskolc in the Hungarian press in 1878
 • 14:30– 14: 45 Edyta Gawron : Religious and national identity of Krakow's Jews as defined in/by the prewar photographs and films
 • 14:45–15:00 Zdeněk Jirásek :Opava at the turn of 21st century
 • 15:00–15:15 Irena Korbelářová- Rudolf Žáček: Museum – the Mirror of Permanent Transformation of Urban Society (Opava 1814 – 2013)
 • 15:15– 15:30 Discussion

15:30–15:45 Break

15 :45–17:00 City on the move

 • 15:45–16:00 Éva Gyulai:Institutions and venues of culture in Miskolc between 1830–1930
 • 16:00–16:15 Henrich Hrehor : Cinemas in Kosice in interwar period
 • 16:15-16:30 Marta Kargól: In black and white. Discourse on dress for family ceremonies in Krakow in the second half of the XIX century
 • 16:30-16:45 Jana Stuchlíková : Catering Services in Opava as the Phenomenon of the Social Changes of 19- 20 centuries (presented by Radmila Dluhošová)

16:45–17:00 Discussion
17:15–18:00 Meeting of project committee

21. czerwca 2013


9:00-10:00 During the war time

 • 9:00–9:15 Anna Czocher: „Zagubiona codzienność"–problemy z wykorzystaniemmateriałów pamiętnikarskich w badaniach codzienności okupacyjnej na przykładzie Krakowa
 • 9:15-9:30 Gábor Simon: The role of Miskolc in the wartime history of Hungary (1939-1945)
 • 9:30–9:45 Martin Pekár: The case of Laszlo Csatáry

9:45–10:00 Discussion
10:00–10:15 Break

10:15- 11:30 The communist era

 • 10:15–10:30 Agnieszka Sikorska–Chłosta: Nowa Huta w teorii i w praktyce. Problemy dnia codziennego jej mieszkańców
 • 10:30– 10:45 Sebastian Drabik: The Primery Sources for Research of Polish United Workers Party’ s History in the region. The case of Krakow
 • 10:45-11:00 Barbara Klich - Kluczewska: The Sexual Revolution in Backwater? The projects of social tranformation as reflected in practices of Planned Parenthood Association in Krakow (1959- 1989)
 • 11:00–11:15Tomasz Skrzyński: Polish Peasant Party in the cities 1945 -1949 (with particular regards to Krakow)]

11:15– 11:30 Discussion
12:00–13:00 Lunch

13:30 End of conference


Konferencja jest częścią projektu Transformation of central European cities in historical development (Kosice, Miskolc, Opava and Krakow), finansowanego przez International Visegrad Fund

źródło: IH UJ

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016