Spis najważniejszych nagród i konkursów historycznych:


Konkursy na prace naukowe:Nowości wydawnicze

Ukazał się nowy zeszyt "Kwartalnika Historycznego" (1/2017)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016