Źródła fotograficzne

 

Zbiory fotografii w Polsce, zgromadzone w instytucjach publicznych:

Nowości wydawnicze

Piotr Lipiński, Cyrankiewicz. Wieczny premier (recenzja)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016