Wykłady

Konferencje naukowe, sympozja, seminaria, wykłady dotyczące historii Polski.

Nowości wydawnicze

Grzegorz Motyka, Na Białych Polaków obława. Wojska NKWD w walce z polskim podziemiem 1944–1953 (recenzja)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016