Wykłady

Konferencje naukowe, sympozja, seminaria, wykłady dotyczące historii Polski.

Nowości wydawnicze

Pamiętniki Stanisława Augusta i ich bohaterowie (recenzja)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016