Artykuł

09 maj 2012

Konferencja: Dziedzictwo Powstania Styczniowego: Pamięć. Historiografia. Myśl polityczna, Warszawa: 29-30 stycznia 2013

Kategoria: Konferencje

Z okazji zbliżającej się sto pięćdziesiątej rocznicy wybuchu powstania styczniowego Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego przygotowuje konferencję naukową, pt.:

 

„Dziedzictwo Powstania Styczniowego: Pamięć. Historiografia. Myśl polityczna”

 

Konferencja odbędzie się w dniach 29 - 30 stycznia 2013 r.

 

Planowana konferencja ma na celu wzbogacenie refleksji nad rolą powstania styczniowego w kształtowaniu mentalności Polaków i życia politycznego.
Uczestnicy konferencji spróbują także odpowiedzieć na pytanie dotyczące wpływu powstania na postawy, wybory polityczne i kulturowe Polaków od wieku XIX po wiek XXI.

Planowane obrady i sesje skoncentrowane zostaną wokół takich zagadnień jak:

  1. Świadkowie i kronikarze powstania.
  2. Powstanie w literaturze i sztuce.
  3. Krytycy i apologeci. Historiograficzne i polityczne spory wokół powstania.Zgłoszenia udziału w konferencji nadsyłać należy do 15 września 2012 r. na adres:

Dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW

Instytut Historyczny UW

00-927 Warszawa

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

lub adres mailowy: powstaniestyczniowe.warszawa@remove-this.gmail.com


Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej Organizatora


źródło: IH UW

Nowości wydawnicze

Dariusz Jarosz, Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

"Jak Pan Bóg pozwoli zmartwychwstać" - przedpremierowy pokaz filmu, 2 listopada 2016