Aktualności

 • Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 1938-1939. Studium z historii dyplomacji (informacja wydawnicza)

  26 sierpień 2016

 • Między nauką a popularyzacją. Muzea i parki archeologiczne (informacja wydawnicza)

  23 sierpień 2016

 • Call for Papers: „Pamięć i Sprawiedliwość” nr 30, 2017 (nadsyłanie artykułów do 15 stycznia 2017 r.)

  20 sierpień 2016

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Need to Know VI: Intelligence and Migration” – Karlskrona (Szwecja), 17–18 listopada 2016

  16 sierpień 2016

 • Tradycje o wojowniku w kulturze historycznej średniowiecza. Warszawa, 16-17 grudnia 2016 (Call for Papers)

  11 sierpień 2016

 • Ruszyły przygotowania do III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski!

  08 sierpień 2016

 • "Zapisy terroru" - inauguracja portalu Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami

  04 sierpień 2016

 • Jerzy Topolski, "Teoretyczne problemy wiedzy historycznej. Antologia tekstów” (informacja wydawnicza)

  03 sierpień 2016

 • Marcin Napiórkowski, Powstanie umarłych. Historia pamięci 1944-2014 (Informacja wydawnicza)

  01 sierpień 2016

 • "Los wolności w Europie Wschodniej: autokracja - oligarchia - anarchia?", Kolegium Europejskie w Natolinie, 22-23 września 2016

  27 lipiec 2016

Spotkania

 • XXw: Warsaw East European Conference: Białowieża - 25 lat później. Państwa, narody, granice / Belavezha - 25 years after. States, nations and borders

 • Konferencje: Call for Papers: Ogólnopolska konferencja naukowa „»Solidarność« jako szkoła demokracji (1980–1981)” – Warszawa, 7–8 listopada 2016 (zgłoszenia do 30 czerwca 2016)

 • Wykłady: 13. Debata Lelewelowska: Historia kobiet i historia płci w Polsce i Niemczech od lat 70. do dziś

 • Konferencje: Drogi do niepodległości: Irlandia i Polska, 1914-1923

 • Konferencje: "Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815‒1914" - Call for papers

 • Wykłady: „Świat bez wolności” - Międzynarodowy Przegląd Filmowy w czerwcu we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty

 • Konferencje: Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach europejskich w XIX i XX wieku - Call for Papers

 • Nowości wydawnicze: Wiedza pod presją ideologii - dyskusja wokół książki „Granice kompromisu”. Naukowcy wobec aparatu władzy ludowej

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Ukazał się najnowszy numer kwartalnika „Dzieje Najnowsze” (2/2016) - informacja wydawnicza

 • Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze (Informacja wydawnicza)

 • "Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989" (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.