Aktualności

 • Konkurs o Stypendium Muzeum Historii Polski (zgłoszenia do 27 listopada 2016 r.

  18 październik 2016

 • Call for Papers: „Studia Historica Gedanensia”, t. VIII, 2017: PARS IN TOTO. Mniejszości w ciągu dziejów (zgłoszenia artykułów do 15 listopada 2016)

  16 październik 2016

 • „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”, Warszawa, 27 października 2016 r.

  13 październik 2016

 • "Polska – kraj folkloru?" - wystawa w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki, 15 października 2016 - 15 stycznia 2017

  10 październik 2016

 • Konferencja pt. Życie codzienne w PRL na tle innych państw bloku radzieckiego

  03 październik 2016

 • Miasto w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy modernizacyjne - informacja wydawnicza

  30 wrzesień 2016

 • "Chcieliśmy po prostu być z nimi..." - wystawa o historii KOR i KSS "KOR" na platformie Google Cultural Institute

  29 wrzesień 2016

 • Call for Papers: „Policja Polska »granatowa« w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945” – Kielce, 6 grudnia 2016 (zgłoszenia do 30 września 2016)

  26 wrzesień 2016

 • Konferencja: "Polska pamięć. Ciągłość i przemiany; diagnoza i rokowania" (Kraków, 30 września - 1 października 2016)

  24 wrzesień 2016

 • Nikita Pietrow, "Nowy ład Stalina. Sowietyzacja Europy 1945–1953" (recenzja)

  23 wrzesień 2016

Spotkania

 • Konferencje: II Konferencja z cyklu „Jagiellonowie i ich świat”: "„Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”, Oświęcim 20-22 X 2016

 • XXw: Między Marcem '68 a Sierpniem '80. KOR jako miejsce spotkania - debata w Muzeum POLIN, 19 września 2016 r.

 • XXw: „Październik 1956 - najważniejszy przełom w historii PRL”. Debata w Muzeum POLIN, 26 września 2016 r.

 • XXw: „Jak rodziła się demokracja w Polsce?” - Spotkanie w 40 rocznicę powołania Komitetu Obrony Robotników, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, 22 września 2016 roku

 • Nowości wydawnicze: „Milenium 1966: starcie państwo-Kościół (1956-1966)” - promocja najnowszego numeru kwartalnika „Karta”, 14 września 2016 r.

 • Konferencje: Call for Papers: „Historia Stoczni Gdańskiej”, Gdańsk 3-4 listopada 2016 r. (zgłoszenia do 5 września)

 • Konferencje: "Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne i zagłady. Nowe wyzwania badawcze i nowe projekty w Polsce i Austrii”, Wiedeń 26-27 września 2016

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja naukowa „Need to Know VI: Intelligence and Migration” – Karlskrona (Szwecja), 17–18 listopada 2016

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Ewelina Szpak, „Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 roku" (informacja wydawnicza)

 • „Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku” (informacja wydawnicza)

 • Jarosław Dulewicz, Miasta w ruchu. Codzienność w uprzemysławianych ośrodkach miejskich w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.