Aktualności

 • Drogi do niepodległości: Irlandia i Polska, 1914-1923

  30 maj 2016

 • Dramat Warszawy 1939–1944 (informacja wydawnicza)

  29 maj 2016

 • Seria Monumenta Universitatis Varsoviensis - w 200 rocznicę utworzenia Uniwersytetu Warszawskiego

  26 maj 2016

 • Laureaci plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2015!

  26 maj 2016

 • Pełnotekstowa baza naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum wyróżniona w konkursie Sybilla 2015!

  25 maj 2016

 • "Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815‒1914" - Call for papers

  24 maj 2016

 • Poland in the Modern World: Beyond Martyrdom (A New History of Modern Europe) – informacja wydawnicza

  23 maj 2016

 • „Świat bez wolności” - Międzynarodowy Przegląd Filmowy w czerwcu we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty

  19 maj 2016

 • Lata 1845–1846. Tragiczne przedwiośnie (informacja wydawnicza)

  18 maj 2016

 • Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach europejskich w XIX i XX wieku - Call for Papers

  18 maj 2016

Spotkania

 • Nowości wydawnicze: Wiedza pod presją ideologii - dyskusja wokół książki „Granice kompromisu”. Naukowcy wobec aparatu władzy ludowej

 • Wystawy: Trwa głosowanie na Wydarzenie Historyczne Roku 2015!

 • Konferencje: Mediewiści rocznik 1916. W stulecie urodzin Aleksandra Gieysztora i Gerarda Labudy - poznańsko-warszawska konferencja naukowa

 • Wykłady: Żydzi i medycyna w II Rzeczypospolitej, wykład dr Natalii Aleksiun w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 28 kwietnia

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja naukowa „Nie tylko Czarnobyl. Ekologiczne wymiary historii komunizmu”, Poznań, 21–22 kwietnia

 • XXw: „Mit traktorzystki: o problemach polityki równych szans dla kobiet w PRL”- dyskusja w Muzeum PRL-u, 20 kwietnia, godz. 18.00

 • Nowości wydawnicze: Promocja książki „Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech. 70 lat później (1945-2015)”

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja: „Polonica w instytucjach zagranicznych – badanie dziejów polskiej emigracji politycznej 1939–90”

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Piotr Witek, Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej (informacja wydawnicza).

 • Nagrody Historyczne POLITYKI rozdane!

 • Nagrody Historyczne POLITYKI 2016 - nominacje

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.