Aktualności

 • Call for Papers: „Policja Polska »granatowa« w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945” – Kielce, 6 grudnia 2016 (zgłoszenia do 30 września 2016)

  26 wrzesień 2016

 • Konferencja: "Polska pamięć. Ciągłość i przemiany; diagnoza i rokowania" (Kraków, 30 września - 1 października 2016)

  24 wrzesień 2016

 • Nikita Pietrow, "Nowy ład Stalina. Sowietyzacja Europy 1945–1953" (recenzja)

  23 wrzesień 2016

 • II Konferencja z cyklu „Jagiellonowie i ich świat”: "„Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów”, Oświęcim 20-22 X 2016

  22 wrzesień 2016

 • Ewelina Szpak, „Chory człowiek jest wtedy jak coś go boli. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 roku" (informacja wydawnicza)

  20 wrzesień 2016

 • Między Marcem '68 a Sierpniem '80. KOR jako miejsce spotkania - debata w Muzeum POLIN, 19 września 2016 r.

  18 wrzesień 2016

 • „Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku” (informacja wydawnicza)

  16 wrzesień 2016

 • „Październik 1956 - najważniejszy przełom w historii PRL”. Debata w Muzeum POLIN, 26 września 2016 r.

  15 wrzesień 2016

 • „Jak rodziła się demokracja w Polsce?” - Spotkanie w 40 rocznicę powołania Komitetu Obrony Robotników, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, 22 września 2016 roku

  13 wrzesień 2016

 • Jarosław Dulewicz, Miasta w ruchu. Codzienność w uprzemysławianych ośrodkach miejskich w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku (informacja wydawnicza)

  11 wrzesień 2016

Spotkania

 • Nowości wydawnicze: „Milenium 1966: starcie państwo-Kościół (1956-1966)” - promocja najnowszego numeru kwartalnika „Karta”, 14 września 2016 r.

 • Konferencje: Call for Papers: „Historia Stoczni Gdańskiej”, Gdańsk 3-4 listopada 2016 r. (zgłoszenia do 5 września)

 • Konferencje: "Niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne i zagłady. Nowe wyzwania badawcze i nowe projekty w Polsce i Austrii”, Wiedeń 26-27 września 2016

 • Konferencje: Międzynarodowa konferencja naukowa „Need to Know VI: Intelligence and Migration” – Karlskrona (Szwecja), 17–18 listopada 2016

 • Konferencje: Tradycje o wojowniku w kulturze historycznej średniowiecza. Warszawa, 16-17 grudnia 2016 (Call for Papers)

 • Konferencje: Ruszyły przygotowania do III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski!

 • Konferencje: "Los wolności w Europie Wschodniej: autokracja - oligarchia - anarchia?", Kolegium Europejskie w Natolinie, 22-23 września 2016

 • XXw: Warsaw East European Conference: Białowieża - 25 lat później. Państwa, narody, granice / Belavezha - 25 years after. States, nations and borders

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • Michał Przeperski, Nieznośny ciężar braterstwa. Konflikty polsko-czeskie w XX wieku (zapowiedź)

 • Richard Butterwick, Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792 (recenzja)

 • Polska w polityce zagranicznej Litwy w latach 1938-1939. Studium z historii dyplomacji (informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.