Aktualności

 • "Los wolności w Europie Wschodniej: autokracja - oligarchia - anarchia?", Kolegium Europejskie w Natolinie, 22-23 września 2016

  27 lipiec 2016

 • Ukazał się najnowszy numer kwartalnika „Dzieje Najnowsze” (2/2016) - informacja wydawnicza

  25 lipiec 2016

 • Wystawa „Jan Paweł II. Źródła”, 20 lipca - 15 sierpnia, Warszawa

  21 lipiec 2016

 • Życie na przekór. Młodzieżowa kontestacja systemu w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze (Informacja wydawnicza)

  20 lipiec 2016

 • Warsaw East European Conference: Białowieża - 25 lat później. Państwa, narody, granice / Belavezha - 25 years after. States, nations and borders

  18 lipiec 2016

 • Andrzej Nowak, „Kto powiedział, że Moskale są to bracia nas, Lechitów…" (informacja wydawnicza)

  15 lipiec 2016

 • „Książka Historyczna Roku” - IX edycja konkursu (zgłoszenia do 31 VII 2016 r.)

  14 lipiec 2016

 • Ponad 2 miliony nowych skanów w serwisie szukajwarchiwach.pl

  11 lipiec 2016

 • Projekt edukacyjny: "In Between? W poszukiwaniu historii mówionych na pograniczach Europy" - nabór zgłoszeń (do 10 lipca 2016 r.)

  08 lipiec 2016

 • "Poznański Czerwiec 1956. Walka o pamięć w latach 1956-1989" (informacja wydawnicza)

  06 lipiec 2016

Spotkania

 • Konferencje: Call for Papers: Ogólnopolska konferencja naukowa „»Solidarność« jako szkoła demokracji (1980–1981)” – Warszawa, 7–8 listopada 2016 (zgłoszenia do 30 czerwca 2016)

 • Wykłady: 13. Debata Lelewelowska: Historia kobiet i historia płci w Polsce i Niemczech od lat 70. do dziś

 • Konferencje: Drogi do niepodległości: Irlandia i Polska, 1914-1923

 • Konferencje: "Architektura w mieście, architektura dla miasta: społeczne i kulturowe aspekty funkcjonowania architektury na ziemiach polskich lat 1815‒1914" - Call for papers

 • Wykłady: „Świat bez wolności” - Międzynarodowy Przegląd Filmowy w czerwcu we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty

 • Konferencje: Studenci i polityka. Aktywność polityczna studentów na uczelniach europejskich w XIX i XX wieku - Call for Papers

 • Nowości wydawnicze: Wiedza pod presją ideologii - dyskusja wokół książki „Granice kompromisu”. Naukowcy wobec aparatu władzy ludowej

 • Wystawy: Trwa głosowanie na Wydarzenie Historyczne Roku 2015!

Źródła historyczne

 • Źródła audiowizualne

 • Źródła fotograficzne

 • Bibliografie i cyfrowe bazy dokumentów źródłowych

Zasoby cyfrowe bibliotek i archiwów

Największa baza wiedzy historycznej

Coraz powszechniejsza w instytucjach kultury i nauki digitalizacja źródeł historycznych: fotografii, materiałów rękopiśmiennych i drukowanych sprawia, iż prowadzenie badań dotyczących historii Polski staje się dużo łatwiejsze.

Poniżej prezentujemy stale aktualizowany przez nas katalog cyfrowych bibliotek, archiwów, bibliografii i innych dokumentów tekstowych

BazHum to bibliograficzna baza danych zawartości polskich czasopism z zakresu historii, jej nauk pokrewnych i pomocniczych.

Studia na kierunku historia i nauki pokrewne (archeologia, historia sztuki itp.) na uczelniach wyższych w Polsce.

Nowości wydawnicze

 • „Testamenty chłopów polskich od drugiej połowy XVI do XVIII wieku” (Informacja wydawnicza)

 • "Sprawiedliwość, zemsta i rewolucja. Rozliczenia z wojną i okupacją w Europie Środkowo-Wschodniej", red. nauk. A. Paczkowski (informacja wydawnicza)

 • „Dziennik ks. Adama Jerzego Czartoryskiego 1813–1817” (Informacja wydawnicza)

Filmy historyczne

 • Baza filmów historycznych

  Polskie filmy fabularne o tematyce historycznej.

 • Film i historia

  Wydarzenia dotyczące filmów o tematyce historycznej.

Fundusz Stypendialny MHP

Fundusz stypendialny finansowany przez MHP ma za zadanie wspierać badania naukowe nad historią Polski, a także przedsięwzięcia propagujące za granicą wiedzę o dziejach naszego kraju.